Cukroví vyrazilo za dětmi!Poděkování!Datum konání:
20.12.2017

Děkuji všem co přispěli svým vánočním cukrovím, krabičky byly nádherné, měly jen jednu chybu, špatně se zavíraly, jak moc byly plné! Ještě jednou děkuji!

Současně děkuji Mgr. Janě Havránkové, že vymyslela tak báječnou akci - Andělská procházka a celému tak různorodému týmu pomocníků!

Mgr. Miladě Novákové a Petru Balatkovi za přípravu, výzdobu kapličky, čtení vánočního příběhu, hraní, zpívání koled

Klárce Petrákové za zajištění a dopravu ovoce

Lucii Korešové, Klárce Petrákové, Miluši Novákové za přípravu dárečků

Miluši Novákové za výrobu a nachystání soutěží na návsi a malého Ježíška v jesličkách

Václavu Pejšovi, Tomáši Pejšovi, Filipu Zelenému za rozsvěcení všech světýlek a uchystání Ježíškova království

Anetce Havlové, Natálii Průchové, Justýnce Mildové za andělský doprovod

Tomáši Mildovi, Zdeňku Dvořákovi za hraní koled

Josefovi Hešíkovi za vstupní bránu do království

Janě Průchové, Petru Havlovi, Ondrovi Novákovi za přípravu a úklid hasičárny a výborné nápoje

Děkuji, Váš starý anděl archanděl, pokud jsem na někoho zapomněla, moc se omlouvám, budu slavit už 2018 narozeniny!!!!!!!!!!


19. 1. Doubravka

Zítra: Ilona

U P O Z O R N Ě N Í

Městský úřad Soběslav, odbor životního prostředí, upozorňuje majitele nemovitostí na povinost řádně likvidovat odpadí (splaškové vody) ve smyslu platných zákonných předpisů. Jedná se zejména o včasné vyvážení obsahů jímek a kalů ze septiků.

Vzhledem k narůstajícímu organickému znečištění povrchových vod bude vodoprávní úřad opakovaně provádět dozory, při kterých je vlastník obytného domu povinen předložit doklad o vyvezení žumpy či septiku (četnost min. 1 x za rok)

Při nesplnění dané povinnosti hrozí finanční postih až do výše 50.000,- Kč.

Ing. Marie Staňková
vedoucí odboru životního prostředí

_20111019_20385001.jpg

Svoz TDO 2018

Firma Rumpold bude provádět odvoz TDO každý týden ve středu!
 

Placení za svoz domovního odpadu pro rok 2018

Platba za TDO:
trvale hlášený občan 250,-Kč/rok
rekreační objekt 350 Kč/rok

číslo účtu 19622301/0100

Variabilní symbol:
občané Valu 18 + číslo domu
občané Hamru 158 + číslo domu

tel. 608 154 336

Návštěvnost stránek

113672
val_footer.jpg