Veřejné zakázky

Archiv
Obnova mostu ev. č. 3c-M1 v obci Hamr
Cena
5 512 892,00 CZK
Zadavatel
OBEC VAL
Velikost
Zakázka malého rozsahu
Zveřejnění 08.01.2016
Fáze Probíhající
   
Separace biologicky rozložitelného komunálního ...
Cena
575 600,00 CZK
Zadavatel
OBEC VAL
Velikost
Zakázka malého rozsahu
Zveřejnění 25.08.2015
Fáze Probíhající
   

20. 8. Bernard

Zítra: Johana

U P O Z O R N Ě N Í

Městský úřad Soběslav, odbor životního prostředí, upozorňuje majitele nemovitostí na povinost řádně likvidovat odpadí (splaškové vody) ve smyslu platných zákonných předpisů. Jedná se zejména o včasné vyvážení obsahů jímek a kalů ze septiků.

Vzhledem k narůstajícímu organickému znečištění povrchových vod bude vodoprávní úřad opakovaně provádět dozory, při kterých je vlastník obytného domu povinen předložit doklad o vyvezení žumpy či septiku (četnost min. 1 x za rok)

Při nesplnění dané povinnosti hrozí finanční postih až do výše 50.000,- Kč.

Ing. Marie Staňková
vedoucí odboru životního prostředí

_20111019_20385001.jpg

Svoz TDO 2017

Firma Rumpold bude provádět odvoz TDO každý týden ve středu!
 

Placení za svoz domovního odpadu pro rok 2017

Platba za TDO:
trvale hlášený občan 250,-Kč/rok
rekreační objekt 350 Kč/rok

číslo účtu 19622301/0100

Variabilní symbol:
občané Valu 17 + číslo domu
občané Hamru 157 + číslo domu

tel. 608 154 336

Návštěvnost stránek

104096
val_footer.jpg