Rozpočet obce Val na rok 2017

rozpočet příjmy 2017.pdf

rozpočet výdaje 2017.pdf

 

Rozpočet obce Val na rok 2018

rozpočet 2018 příjmy.pdf

rozpočet 2018 výdaje.pdf

 

Střednědobý výhled obce Val 2019-2023

střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2023  střednědobý výhled.JPG

 

Závěrečný účet za rok 2016

zveřejněn na úřední desce obce

 

Rozpočtové opatření rok 2017

zveřejněn na úřední desce obce

 

20. 2. Oldřich

Zítra: Lenka

U P O Z O R N Ě N Í

Městský úřad Soběslav, odbor životního prostředí, upozorňuje majitele nemovitostí na povinost řádně likvidovat odpadí (splaškové vody) ve smyslu platných zákonných předpisů. Jedná se zejména o včasné vyvážení obsahů jímek a kalů ze septiků.

Vzhledem k narůstajícímu organickému znečištění povrchových vod bude vodoprávní úřad opakovaně provádět dozory, při kterých je vlastník obytného domu povinen předložit doklad o vyvezení žumpy či septiku (četnost min. 1 x za rok)

Při nesplnění dané povinnosti hrozí finanční postih až do výše 50.000,- Kč.

Ing. Marie Staňková
vedoucí odboru životního prostředí

_20111019_20385001.jpg

Svoz TDO 2018

Firma Rumpold bude provádět odvoz TDO každý týden ve středu!
 

Placení za svoz domovního odpadu pro rok 2018

Platba za TDO:
trvale hlášený občan 250,-Kč/rok
rekreační objekt 350 Kč/rok

číslo účtu 19622301/0100

Variabilní symbol:
občané Valu 18 + číslo domu
občané Hamru 158 + číslo domu

tel. 608 154 336

Návštěvnost stránek

115233
val_footer.jpg