Poděkování všem za charitativní akci "Pečení bramboráků"Děkuji všem dárcům! Děkuji hasičkám i nehasičkám, které akci připravily, a vybraly neuvěřitelných 34.010,- Kč.

Zdravíčko za ně Petře nekoupíme, ale snad jí pomůžeme aspoň na chvilku se zbavit  finančních starostí spojených ze zajištění péče o Filípka a Matěje po dobu její nemoci.

Dobročinná sbírka "Pro Petru" Diakonie Rolnička za podpory MS ČČK Veselí nad Lužnicí stále pokračuje!


11. 12. Dana

Zítra: Simona

U P O Z O R N Ě N Í

Městský úřad Soběslav, odbor životního prostředí, upozorňuje majitele nemovitostí na povinnost řádně likvidovat odpadí (splaškové vody) ve smyslu platných zákonných předpisů. Jedná se zejména o včasné vyvážení obsahů jímek a kalů ze septiků.

Vzhledem k narůstajícímu organickému znečištění povrchových vod bude vodoprávní úřad opakovaně provádět dozory, při kterých je vlastník obytného domu povinen předložit doklad o vyvezení žumpy či septiku (četnost min. 1 x za rok)

Při nesplnění dané povinnosti hrozí finanční postih až do výše 50.000,- Kč.

Ing. Marie Staňková
vedoucí odboru životního prostředí

_20111019_20385001.jpg

Svoz TDO 2018

Firma Rumpold bude provádět odvoz TDO každý týden ve středu!
 

Placení za svoz domovního odpadu pro rok 2019

Platba za TDO:
trvale hlášený občan 300 Kč/rok
rekreační objekt 500 Kč/rok

číslo účtu 19622301/0100

Variabilní symbol:
občané Valu 19 + číslo domu
občané Hamru 159 + číslo domu

tel. 608 154 336

Návštěvnost stránek

125634
val_footer.jpg