UZAVÍRKA BETONOVÝ MUŽ - rekreační triatlonDatum konání:
zítra

Doba 10:00 - 14:00 hodin.

uzavřený úsek - v k.ú. Veselí nad Lužnicí na MK III/120c cca 900m

                           v k.ú. Vlkov nad Lužnicí 3400 m

                           v k.ú. Val u Veselí nad Lužnicí cca 1600 m

objízdná trasa - Z Veselí n. L. po silnici II/147 směr Jindřichův Hradec do obce Vřesná (k.ú. Drahov), zde vpravo na PK směr Hamr a Val přes Baldinku a opačně.


17. 8. Petra

Zítra: Helena

U P O Z O R N Ě N Í

Městský úřad Soběslav, odbor životního prostředí, upozorňuje majitele nemovitostí na povinost řádně likvidovat odpadí (splaškové vody) ve smyslu platných zákonných předpisů. Jedná se zejména o včasné vyvážení obsahů jímek a kalů ze septiků.

Vzhledem k narůstajícímu organickému znečištění povrchových vod bude vodoprávní úřad opakovaně provádět dozory, při kterých je vlastník obytného domu povinen předložit doklad o vyvezení žumpy či septiku (četnost min. 1 x za rok)

Při nesplnění dané povinnosti hrozí finanční postih až do výše 50.000,- Kč.

Ing. Marie Staňková
vedoucí odboru životního prostředí

_20111019_20385001.jpg

Svoz TDO 2018

Firma Rumpold bude provádět odvoz TDO každý týden ve středu!
 

Placení za svoz domovního odpadu pro rok 2018

Platba za TDO:
trvale hlášený občan 250,-Kč/rok
rekreační objekt 350 Kč/rok

číslo účtu 19622301/0100

Variabilní symbol:
občané Valu 18 + číslo domu
občané Hamru 158 + číslo domu

tel. 608 154 336

Návštěvnost stránek

121908
val_footer.jpg