Popis úřadu

Ustavující zasedání konané dne 31.10.2018

 

 

 

 

Ing. Hana Balatková
starostka

 

 

 

602 865 409

Ing. Ondřej Novák 
místostarosta

607 258 612

 

Josef Hešík
účetní

723 433 114

 

Úřední hodiny 


Letní čas:   středa                        19:00 - 21:00 hod

Zimní čas:  středa                        18:00 - 20:00 hod

 

Zastupitelstvo má 7 členů, nikdo není pro výkon své funkce uvolněn.

Ing. Hana Balatková

 hana.balatkova@seznam.cz

Ing. Ondřej Novák

 novakouval@seznam.cz
Josef Hešík  
Emanuel Pech  
Jana Průchová  
Petr Havel  
Josef Slaba  

Finanční výbor

Petr Havel

 

Emanuel Pech

 
Petr Benda  

Kontrolní a revizní výbor

Emanuel Pech  

 

Petr Havel

 
Vladislav Pávek  

Kulturní výbor

Jana Průchová  

Josef Hešík

 

Josef Slaba

 

Rozpočtový výbor

Josef Hešík  

Ondřej Novák

 
Hana Balatková  

 

Stavební výbor

Josef Slaba

16. 1. Ctirad

Zítra: Drahoslav

U P O Z O R N Ě N Í

Městský úřad Soběslav, odbor životního prostředí, upozorňuje majitele nemovitostí na povinnost řádně likvidovat odpadí (splaškové vody) ve smyslu platných zákonných předpisů. Jedná se zejména o včasné vyvážení obsahů jímek a kalů ze septiků.

Vzhledem k narůstajícímu organickému znečištění povrchových vod bude vodoprávní úřad opakovaně provádět dozory, při kterých je vlastník obytného domu povinen předložit doklad o vyvezení žumpy či septiku (četnost min. 1 x za rok)

Při nesplnění dané povinnosti hrozí finanční postih až do výše 50.000,- Kč.

Ing. Marie Staňková
vedoucí odboru životního prostředí

_20111019_20385001.jpg

Svoz TDO 2018

Firma Rumpold bude provádět odvoz TDO každý týden ve středu!
 

Placení za svoz domovního odpadu pro rok 2019

Platba za TDO:
trvale hlášený občan 300 Kč/rok
rekreační objekt 500 Kč/rok

číslo účtu 19622301/0100

Variabilní symbol:
občané Valu 19 + číslo domu
občané Hamru 159 + číslo domu

tel. 608 154 336

Návštěvnost stránek

126518
val_footer.jpg