Popis úřadu

Ustavující zasedání konané dne 5.11.2014

 

 

 

 

Ing. Hana Balatková
starosta

602 865 409

Ing. Ondřej Novák
místostarosta

607 258 612

Josef Hešík
účetní

723 433 114

 

Úřední hodiny 


Letní čas:   středa                        19:00 - 21:00 hod

Zimní čas:  středa                        18:00 - 20:00 hod

 

Zastupitelstvo má 6 členů, nikdo není pro výkon své funkce uvolněn.

Ing. Hana Balatková

 hana.balatkova@seznam.cz

Ing. Ondřej Novák

 novakouval@seznam.cz
Josef Hešík  
Emanuel Pech  
Jana Průchová  
Petr Havel  
   

Finanční výbor

Petr Havel

 

Emanuel Pech

 
Petr Benda  

Kontrolní a revizní výbor

Emanuel Pech  

 

Petr Havel

 
Vladislav Pávek  

Kulturní výbor

Jana Průchová  

Josef Hešík

 

Ondřej Novák

 

Rozpočtový výbor

Josef Hešík  
Jan Průcha  
Hana Balatková  

20. 9. Oleg

Zítra: Matouš

U P O Z O R N Ě N Í

Městský úřad Soběslav, odbor životního prostředí, upozorňuje majitele nemovitostí na povinost řádně likvidovat odpadí (splaškové vody) ve smyslu platných zákonných předpisů. Jedná se zejména o včasné vyvážení obsahů jímek a kalů ze septiků.

Vzhledem k narůstajícímu organickému znečištění povrchových vod bude vodoprávní úřad opakovaně provádět dozory, při kterých je vlastník obytného domu povinen předložit doklad o vyvezení žumpy či septiku (četnost min. 1 x za rok)

Při nesplnění dané povinnosti hrozí finanční postih až do výše 50.000,- Kč.

Ing. Marie Staňková
vedoucí odboru životního prostředí

_20111019_20385001.jpg

Svoz TDO 2018

Firma Rumpold bude provádět odvoz TDO každý týden ve středu!
 

Placení za svoz domovního odpadu pro rok 2018

Platba za TDO:
trvale hlášený občan 250,-Kč/rok
rekreační objekt 350 Kč/rok

číslo účtu 19622301/0100

Variabilní symbol:
občané Valu 18 + číslo domu
občané Hamru 158 + číslo domu

tel. 608 154 336

Návštěvnost stránek

123438
val_footer.jpg