Vítejte na internetových stránkách obce Val!

Obec Val se nachází 6 km jihovýchodně od Veselí nad Lužnicí, v kotlině Třeboňské pánve a je součástí CHKO Třeboňsko. Nejstarší zmínka o Valu pochází z roku 1413. Nade vsí kdysi stávala Tvrz pánů Šorců, kteří měli ve znaku rybu. Zbytky tvrze jsou součástí základů velkostatku.

Hlášení obecního rozhlasu

 


obec Val


Osada Hamr se rozkládá na levém břehu řeky Nežárky. Nejstarší písemná zmínka o Hamru je již z roku 1395. Hamr se dříve nazýval Ostrov, protože v jeho okolí byla řeka, rybníky a močály a vesnice byla na ostrově.

 

 Znak obce a vlajka Val

 

 

Popis:

Na modrém štítě pokosem položený stříbrný kapr. V hlavě štítu tři zlaté šesticípé hvězdy a v patě zlato-stříbrný hamr.

Modrý list ve vlající části se třemi svislými pruhy - žlutým, modrým a bílým o šíři 1/15.

V žerďové části tři svislé položené žluté šesticípé hvězdy ve zbylé modré části listu pokosem položený bílý kapr.

Zdůvodnění:

Modrá barva a kapr symbolizují rybníkářsrví, tři hvězdy kostel nejsvětější trojice, který se nachází v obci.

Hamr v patě štítu je mluvící znamení a odkazuje na část obce - Hamr.

 

 

 

20. 1. Ilona

Zítra: Běla

U P O Z O R N Ě N Í

Městský úřad Soběslav, odbor životního prostředí, upozorňuje majitele nemovitostí na povinnost řádně likvidovat odpadí (splaškové vody) ve smyslu platných zákonných předpisů. Jedná se zejména o včasné vyvážení obsahů jímek a kalů ze septiků.

Vzhledem k narůstajícímu organickému znečištění povrchových vod bude vodoprávní úřad opakovaně provádět dozory, při kterých je vlastník obytného domu povinen předložit doklad o vyvezení žumpy či septiku (četnost min. 1 x za rok)

Při nesplnění dané povinnosti hrozí finanční postih až do výše 50.000,- Kč.

Ing. Marie Staňková
vedoucí odboru životního prostředí

_20111019_20385001.jpg

Svoz TDO 2019

Firma Rumpold bude provádět odvoz TDO každý týden ve středu!
 

Placení za svoz domovního odpadu pro rok 2019

Platba za TDO:
trvale hlášený občan 300 Kč/rok
rekreační objekt 500 Kč/rok

číslo účtu 19622301/0100

Variabilní symbol:
občané Valu 19 + číslo domu
občané Hamru 159 + číslo domu

tel. 608 154 336

Návštěvnost stránek

126594
val_footer.jpg