Hasiči

Hasičská soutěž v Žíšově 2012

Úspěšné družstvo starší muži!

Věrná neplacená klaka

Věrná neplacená klaka!

Sbor dobrovolných hasičů Val

Sbor dobrovolných hasičů ve Valu má dlouhou tradici. V současné době má asi 40 aktivních členů. Velitelem SDH val byl zvolen pan Petr Havel a starostou SDH je pan Vojtěch Koloušek.

Akce roku 2004

  • Hasičský bál
  • Pálení čarodějnic dozor
  • Den dětí
  • Fotbalový zápas Val - Drahov, Muži - ženy
  • Kácení máje
  • 21.8. - povodňové prase - hasiči upekli pro všechny občany obce prase, jako vzpomínku na povodně v roce 2002
  • 18.12. Výroční členská schůze

Výběr zajímavých událostí v roce 2003

10.5.2003      Okrsková soutěž SDH v Hamru v prostoru U splavu. Soutěže se zúčastnilo   20 sborů z toho 2 mužstva žen. Soutěži předcházel pietní akt k uctnění   památky pana Kose. Soutěžily dvě mužstva mužů a jedno mužstvo žen.

Hasiči soutěž 05/03

 

 

 

 

16. 1. Ctirad

Zítra: Drahoslav

U P O Z O R N Ě N Í

Městský úřad Soběslav, odbor životního prostředí, upozorňuje majitele nemovitostí na povinnost řádně likvidovat odpadí (splaškové vody) ve smyslu platných zákonných předpisů. Jedná se zejména o včasné vyvážení obsahů jímek a kalů ze septiků.

Vzhledem k narůstajícímu organickému znečištění povrchových vod bude vodoprávní úřad opakovaně provádět dozory, při kterých je vlastník obytného domu povinen předložit doklad o vyvezení žumpy či septiku (četnost min. 1 x za rok)

Při nesplnění dané povinnosti hrozí finanční postih až do výše 50.000,- Kč.

Ing. Marie Staňková
vedoucí odboru životního prostředí

_20111019_20385001.jpg

Svoz TDO 2018

Firma Rumpold bude provádět odvoz TDO každý týden ve středu!
 

Placení za svoz domovního odpadu pro rok 2019

Platba za TDO:
trvale hlášený občan 300 Kč/rok
rekreační objekt 500 Kč/rok

číslo účtu 19622301/0100

Variabilní symbol:
občané Valu 19 + číslo domu
občané Hamru 159 + číslo domu

tel. 608 154 336

Návštěvnost stránek

126528
val_footer.jpg