Rozpočet obce Val na rok 2019

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019

 

 Schválený dne 12.12.2018

 

Střednědobý výhled obce Val 2019-2023

střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2023  střednědobý výhled.JPG

 Schválený dne 13.12.2017

Závěrečný účet za rok 2017

zveřejněn na úřední desce obce

 

Závěrečný účet za rok 2016

zveřejněn na úřední desce obce

 

Rozpočtové opatření rok 2018

zveřejněna na úřední desce obce

Rozpočtové opatření rok 2017

zveřejněna na úřední desce obce

 

16. 1. Ctirad

Zítra: Drahoslav

U P O Z O R N Ě N Í

Městský úřad Soběslav, odbor životního prostředí, upozorňuje majitele nemovitostí na povinnost řádně likvidovat odpadí (splaškové vody) ve smyslu platných zákonných předpisů. Jedná se zejména o včasné vyvážení obsahů jímek a kalů ze septiků.

Vzhledem k narůstajícímu organickému znečištění povrchových vod bude vodoprávní úřad opakovaně provádět dozory, při kterých je vlastník obytného domu povinen předložit doklad o vyvezení žumpy či septiku (četnost min. 1 x za rok)

Při nesplnění dané povinnosti hrozí finanční postih až do výše 50.000,- Kč.

Ing. Marie Staňková
vedoucí odboru životního prostředí

_20111019_20385001.jpg

Svoz TDO 2018

Firma Rumpold bude provádět odvoz TDO každý týden ve středu!
 

Placení za svoz domovního odpadu pro rok 2019

Platba za TDO:
trvale hlášený občan 300 Kč/rok
rekreační objekt 500 Kč/rok

číslo účtu 19622301/0100

Variabilní symbol:
občané Valu 19 + číslo domu
občané Hamru 159 + číslo domu

tel. 608 154 336

Návštěvnost stránek

126531
val_footer.jpg