Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Vyhláška o místních poplatcích

02.04.1991

Vyhláška o místních poplatcích č. 2

07.03.1997

Vyhláška o systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu, vznikajícího na území obce Val a její části Hamr a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Val a její části Hamr 17.07.1998
Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 28.11.2001
Vyhláška o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na k. ú. obce Val a její části Hamr a systému nakládání se stavebním odpadem na k. ú. obce Val a její části Hamr 28.11.2001

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 4/2001

Obecně závazná vyhláška č.01/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška obce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

OZV č.1/2016, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy.docx

OZV č.1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy.docx

 

01.02.2003

15.12.2012

 

 

24.06.2015

1.1.2017

 

1.6.2017

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

Plán rozvoje sportu obce Val na rok 2018 - 2025

Plán rozvoje sportu obce Val.docx

Usnesení zastupitestva

 

Zápisy zastupitelstva 2017

Zápis z jednání 170118.doc

Zápis z jednání 170208.doc

Zápis z jednání 170301.doc

Zápis z jednání 170329.doc

Zápis z jednání 170407.doc

Zápis z jednání 170517.doc

Zápis z jednání 170628.doc

Zápis z jednání 170719.doc

Zápis z jednání 170816.doc

Zápis z jednání 171011.doc

Zápis z jednání 171018.doc

Zápis z jednání 171115.doc

Zápis z jednání 171122.doc

Zápis z jednání 171213.docx

Zápis z jednání 171220.docx

 

 

Výběrová řízení

  • Nejsou vloženy žádné dokumenty

 

20. 11. Nikola

Zítra: Albert

U P O Z O R N Ě N Í

Městský úřad Soběslav, odbor životního prostředí, upozorňuje majitele nemovitostí na povinnost řádně likvidovat odpadí (splaškové vody) ve smyslu platných zákonných předpisů. Jedná se zejména o včasné vyvážení obsahů jímek a kalů ze septiků.

Vzhledem k narůstajícímu organickému znečištění povrchových vod bude vodoprávní úřad opakovaně provádět dozory, při kterých je vlastník obytného domu povinen předložit doklad o vyvezení žumpy či septiku (četnost min. 1 x za rok)

Při nesplnění dané povinnosti hrozí finanční postih až do výše 50.000,- Kč.

Ing. Marie Staňková
vedoucí odboru životního prostředí

_20111019_20385001.jpg

Svoz TDO 2018

Firma Rumpold bude provádět odvoz TDO každý týden ve středu!
 

Placení za svoz domovního odpadu pro rok 2019

Platba za TDO:
trvale hlášený občan 300 Kč/rok
rekreační objekt 500 Kč/rok

číslo účtu 19622301/0100

Variabilní symbol:
občané Valu 19 + číslo domu
občané Hamru 159 + číslo domu

tel. 608 154 336

Návštěvnost stránek

125044
val_footer.jpg