Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Vyhlášky, zákony


 

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Vyhláška o místních poplatcích

02.04.1991

Vyhláška o místních poplatcích č. 2

07.03.1997

Vyhláška o systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu, vznikajícího na území obce Val a její části Hamr a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Val a její části Hamr 17.07.1998
Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 28.11.2001
Vyhláška o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na k. ú. obce Val a její části Hamr a systému nakládání se stavebním odpadem na k. ú. obce Val a její části Hamr 28.11.2001

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 4/2001

01.02.2003

Obecně závazná vyhláška č.01/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

15.12.2012

Obecně závazná vyhláška obce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 24.06.2015
OZV č.1/2016, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy.docx 1.1.2017
OZV č.1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy.docx 1.6.2017

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - 12018 Vyhláška.pdf 

12.12.2018 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku z pobytu 

 

11.12.2019

 Obecně závazná vyhláška č.2/2019, o místním poplatku ze psů - OZV o místním poplatku ze psů.doc

 

11.12.2019 

Obecně závazná vyhláška č.1/2021, o místním poplatku z pobytu-OZV o místním poplatku z pobytu č.1/2021.do

 

14.5.2021

 

Obecně závazná vyhláška č.2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství OZV o poplatku za obecní odpadové hospodářství 2-2021.docx

8.12.2021

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

 Sbírka dalších právních předpisů

Plán rozvoje sportu obce Val na rok 2018 - 2025

Plán rozvoje sportu obce Val.docx