Zajímavosti z okolí

Veselí nad Lužnicí

Město na soutoku řek Lužnice a Nežárky. Vzniklo sloučením měst Veselí a Mezimostí. Gotický kostel Povýšení sv. Kříže z pol. 13. stol., často přestavovaný. Pozdně renesanční radnice na náměstí z roku 1617, ve vedlejším renesančním domě se sgrafity je muzeum.

Vlkovský písečný přesyp

4 km odtud na jižním okraji pískovny ve Vlkově. Značeno z Vlkova po žluté trase. Zbytek písečné duny z doby ledové. Přírodní rezervace. Na pískovně možnost výborného koupání.

Horusický rybník

6 km směrem na Vlkov a dále po státní silnici směr Veselí nad Lužnicí. Po Rožmberku a Bezdrevu třetí největší rybník. Jeho rozloha je 415 ha. Na hladině je patrné zakřivení zeměkoule.

Jemčina

Bývalý barokní lovecký zámeček 12 km jihovýchodně od Valu. V okolí rozlehlé polesí s možností pěší turistiky i cykloturistiky. Několik památných stromů.

16. 1. Ctirad

Zítra: Drahoslav

U P O Z O R N Ě N Í

Městský úřad Soběslav, odbor životního prostředí, upozorňuje majitele nemovitostí na povinnost řádně likvidovat odpadí (splaškové vody) ve smyslu platných zákonných předpisů. Jedná se zejména o včasné vyvážení obsahů jímek a kalů ze septiků.

Vzhledem k narůstajícímu organickému znečištění povrchových vod bude vodoprávní úřad opakovaně provádět dozory, při kterých je vlastník obytného domu povinen předložit doklad o vyvezení žumpy či septiku (četnost min. 1 x za rok)

Při nesplnění dané povinnosti hrozí finanční postih až do výše 50.000,- Kč.

Ing. Marie Staňková
vedoucí odboru životního prostředí

_20111019_20385001.jpg

Svoz TDO 2018

Firma Rumpold bude provádět odvoz TDO každý týden ve středu!
 

Placení za svoz domovního odpadu pro rok 2019

Platba za TDO:
trvale hlášený občan 300 Kč/rok
rekreační objekt 500 Kč/rok

číslo účtu 19622301/0100

Variabilní symbol:
občané Valu 19 + číslo domu
občané Hamru 159 + číslo domu

tel. 608 154 336

Návštěvnost stránek

126519
val_footer.jpg