Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Historie

Historie

Dějiny Valu a Hamru se od samého počátku velmi proplétají. Za časté byl majitelem obou vesnic jeden vlastník nebo byl v držení příbuzných. Tento stav se drží i v současné době. Pod obecní úřad Val patří osada Hamr, církevně naopak Hamr je sídlem farnosti s přifařenými obcemi Val a Vlkov.

Podle záznamů v "Pamětní kronice obce Valu" uložené ve Státním okresním archivu v Táboře je zřejmé, že dějiny obce Valu sahají před rok 1400. Původní tvrz a ves Val byly v r.1413 majetkem Hanuše Šarže z Valu. Tvrz stála na místě dvora čp. 29. Později vznikají kolem tvrze malé chaloupky poddaných robotníků.

V roce 1849 žádá obec Val vyšší úřady o povolení pro stavbu modlitební kaple. Pro nedostatek obecního jmění, rozhodli se občané přispět na stavbu a zavázali se přítomní majitelé hospodářství, po všechny časy kapli udržovat.

Kaplička v zimě

V roce 1919 měla obec Val 52 popisných čísel. Na základě nových zákonů vyžadovali lidé od Třeboňského knížectví příděl pozemků na stavby domů a zemědělské půdy. V roce 1920 nastal bouřlivý stavební ruch - postaveno bylo 10 domků. Až do roku 1923 byly postaveny další domky v ulici směrem k Hamru.

V roce 1927 byl odhalen pomník 10 padlým vojákům z Valu v 1. světové válce. Náklad činil 7.000,- Kč. Peníze byly získány sbírkou od občanů. V roce 1896 byla zakoupena první pojízdná stříkačka. Dne 22.12.1912 se koná ustavující valná hromada pro sbor dobrovolných hasičů ve Valu. Starostou sboru byl zvolen starosta obce Jakub Vondrášek, rolník z Valu čp. 17, velitelem Josef Vojta, hostinský, náměstek velitele. Matěj Adámek, rolník z Valu čp. 1. Výstroj pro 20 mužů stála 522 K.

historický pohled

V roce 1948 se obec Val zapojila do stavby elektriky pro osvětlování příbytků a pro pohon elektrických motorů. Zavést elektrický proud se v první etapě rozhodlo 8 majitelů domů. Výstavba skončila 26.10.48. V roce 1949 byla provedena elektrifikace osady Vyšný. Telefonizace obce Valu byla provedena v r. 1949 a po zavedení telefonu do obecní úřadovny a do veřejné telefonní hovorny, masový rozvoj telefonů až po r. 1990.

historický pohled

V průběhu několika století se vystřídalo několik vlastníků obce Valu. Posledním vlastníkem převážně výměry polí, luk a lesů bylo panství Schvanzenbergské v Třeboni. Postupně od r. 1912 byla rozprodána půda žadatelům parcelací pozemků po 1. světové válce se stali občané Valu převážné části pozemků - mimo zbytkového statku 50 ha.

V letech 1870 - 1880 založil a vedl obecní knihovnu pan Jakub Prokeš z Valu čp. 16. V roce 1898 měla 190 svazků a registrováno byla 700 zápůjček čtenářů.  Dějiny Valu a Hamru se od samého počátku velmi proplétají. Za časté byl majitelem obou vesnic jeden vlastník nebo byl v držení příbuzných. Tento stav se drží i v současné době. Pod obecní úřad Val patří osada Hamr, církevně naopak Hamr je sídlem farnosti s přifařenými obcemi Val a Vlkov.

Val

Dějiny osady Hamerské

Nejstarší zpráva o Hamru se datuje z r. 1581, kdy byl založen kostel sv. Trojice. Dějiny Hamru jsou však starší. Některé události jsou zachyceny v různých knihách románového charakteru, jiné jsou podchyceny zkratkovitě v různých kronikách a matrikách. Tak například před rokem 1420, kdy ve Valu stála tvrz ( později nazvaná zámek) se usadili v blízkém lese "Adamité", kteří byli vyhnáni z Jižní Moravy. Proti jejich loupeživému řádění bojovali zpočátku zemané na tvrzích v okolí (pan Valský z Valu organizátor - odtud také Val?

 

HamrV Hamru také stával u jezu Nežárky železný hamr - odtud také název Hamr. Původní jméno vesnice bylo "Ostrov", které vyplývalo z toho, že vesnice byla skutečně ostrovem, tvořícím z jedné strany řekou Nežárkou a z druhé strany 3 rybníky. Druhé jméno Hamr odvozuje knížecí vícearchivář Petr Světecký od "železného hamru", který stával na místě bývalého mlýna. Vznik mlýna nelze přesně určit. Teprve v r. 1644 je známo o mlýně v Hamru o 3 složeních a 1 stoupě s názvem "Nový mlýn". Majitelů se vystřídala celá řada. U Nedobité měl mlýn již čtyři složení, čtyři stoupy a pilu. V roce 1891 byl postaven nový jez na místě starého, který vzala voda. Posledním provozovatelem mlýna byl mlynář Černý, který se v roce 1945 odstěhoval. Po jeho odkoupení p. Františkem Liškou v r. 1959 byla ponechána obytná část a stavení mlýna bylo zbouráno v roce 1975.

plavení dříví

Kostel sv. Trojice byl založen r. 1581 Albrechtem Valovským na vlastní náklady. Ve zvonici byly 2 zvony, které za 1. světové  byly požity na kanony. Kostel byl v r. 1620 vysvěcen a do r. 1724 bez stálého duchovního.

Od r. 1644 byl v zámecké zahradě vybudován pivovar, který v r. 1732 vyhořel a tím i zanikl. Ze zápisů: "V roce 1644 byl na 8 sudů a uvařilo se na 600 věder, roční zisk 104 kop grošů."

plavení dříví

V roce 1747 byl uskutečněn první pokus o voroplavbu. To již stál na místě železného hamru mlýn. Od r. 1842 se stala Nežárka vodní drahou a Hamr prvním zastavením vorů, zejména při nižším stavu vody, kdy vopraři ve spolupráci s mlynářem museli zahradit šlajsnu, aby se zadržela voda pro další úsek plavby.  Známá v té době byla hospoda
u Koloušků, kde se voraři posilňovali.

plavení dříví

Počet obyvatel Hamru v r. 1863 byl 224 osob.

Zámek Hamr získal v r. 1697 svobodný pán z Gerard, c. k. ritmistr. O jeho hýřivém životě a ukrotnostech vůči poddaným píše autor jedné z knih. Po několika těžkých ublíženích na zdraví a způsobené smrti byl posléze zatčen a uvězněn.

První most přes Nežárku byl postaven v r. 1866 a to dřevěný 38 m dlouhý a 4,2 m široký. Druhý most byl postaven přes rameno staré řeky 18 m dlouhý a 4,2 m široký.

Sčítání obyvatel v r. 1850:

Hamr 236 obyvatel
Val 225 obyvatel
Višné 56 obyvatel
Albrechtice 27 obyvatel
Dehetník 16 obyvatel
Vlkov 259 obyvatel 

V současné době v Hamru, Valu, Vyšném a Albrechticích (Pávkovna) žije celkem 240 obyvatel. V 19. stol. žilo v obcích více obyvatel, ale v polích i více zvěře, například na jednom honě v Hamru se roku 1886 ulovilo 400 zajíců. V roce 2003 myslivecké sdružení zde vypouštělo zajíce dovezené z ciziny.

historické pohledy