Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Pohřebnictví

Pohřebnictví

V roce 2024 končí poplatky za staré smlouvy za nájem hrobových míst na hřbitově v Hamru, který spravuje Oú Val.

Zastupitelstvo obce rozhodlo o navýšení poplatků z důvodu nárůstu nákladů na pravidelnou údržbu hřbitova - odvoz odpadu ze hřbitova, pravidelné sečení trávy a poskytování služeb jako je tekoucí voda v prostoru hřbitova. V letech 2003 - 2004 obec vynaložila finance na parkoviště u hřbitova a opravila zeď kolumbária obě akce zhruba za 300 tis. Kč. Dále byl v roce 2012 opraven celý areál hřbitova - hřbitovní zeď, márnice a zvonice s rozpočtem 1,8 mil. Kč. Poslední stavební úprava byla provedena v roce 2014 a týkala se opravy kolumbária. Rozpočet na tuto akci byl 134 tis. Kč.   

Výpis z jednání zastupitelstva obce Val ze dne 26. 11. 2014 za účasti těchto členů zastupitelstva: Březina, Havel, Hešík, Pech, Průchová, Ing. Novák, Ing. Balatková

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo změnu poplatku za nájem hrobového místa a schránky v urnovém háji a služby s nájmem související. Následovně:

jednohrob 500 Kč
dvouhrob 800 Kč
hrobka 800 Kč
schránka v urnovém háji 500 Kč 

Poplatky budou vybírány na dobu 10 let tj. na roky 2015 až 2024. Počet uložených uren s ostatky v hrobě, na hrobě a ve schránce v kolumbáriu nemá na vliv na cenu nájmu.

Zapsal: Ing. O. Novák
Starostka obce: Ing. H. Balatková

Vzor nájemní smlouvy k bližšímu seznámení je k dispozici na odkazu Nájemní smlouva - hrobové místo.doc

Hřbitovní řád je možno prostudovat přímo na hřbitově v Hamru ve vývěsce zřízené OÚ Val nebo na odkazu Řád veřejného pohřebiště.doc

Kontakt:

Ing. Ondřej Novák
Val 67, 39181 Veselí n.L.
Tel: 725 093 393