Pohřebnictví

V roce 2014 končí poplatky za staré smlouvy za nájem hrobových míst na hřbitově v Hamru, který spravuje Oú Val.

Zastupitelstvo obce rozhodlo o navýšení poplatků z důvodu nárůstu nákladů na pravidelnou údržbu hřbitova - odvoz odpadu ze hřbitova, pravidelné sečení trávy a poskytování služeb jako je tekoucí voda v prostoru hřbitova. V letech 2003 - 2004 obec vynaložila finance na parkoviště u hřbitova a opravila zeď kolumbária obě akce zhruba za 300 tis. Kč. Dále byl v roce 2012 opraven celý areál hřbitova - hřbitovní zeď, márnice a zvonice s rozpočtem 1,8 mil. Kč. Poslední stavební úprava byla provedena v roce 2014 a týkala se opravy kolumbária. Rozpočet na tuto akci byl 134 tis. Kč.   

Výpis z jednání zastupitelstva obce Val ze dne 26. 11. 2014 za účasti těchto členů zastupitestva: Březina, Havel, Hešík, Pech, Průchová, Ing. Novák, Ing. Balatková


Zastupitelstvo obce odsouhlasilo změnu poplatku za nájem hrobového místa a schránky v urnovém háji a služby s nájmem související. Následovně:

jednohrob                                 500 Kč
dvouhrob                                  800 Kč
hrobka                                       800 Kč
schránka v urnovém háji        500 Kč

Poplatky budou vybírány na dobu 10 let tj. na roky 2015 až 2024. Počet uložených uren s ostatky v hrobě, na hrobě a ve schránce v kolumbáriu nemá na vliv na cenu nájmu.

Zapsal: Ing. O. Novák                            starostka obce: Ing. H. Balatková

Vzor nájemní smlouvy k bližšímu seznámení je k dispozici na odkazu Nájemní smlouva - hrobové místo.doc 
Hřbitovní řád je možno prostudovat přímo na hřbitově v Hamru ve vývěsce zřízené OÚ Val nebo na odkazu Řád veřejného pohřebiště.doc

Kontakt: ing. Hana Balatková, Val 72, 39181 Veselí n.L.,

tel: 602 865 409

popř. přes elekronickou podatelnu umístěnou na odkazu obecní úřad

 

24. 3. Gabriel

Zítra: Marián


Svoz TDO 2019

Firma Rumpold bude provádět odvoz TDO každý týden ve středu!
 

Placení za svoz domovního odpadu pro rok 2019

Platba za TDO:
trvale hlášený občan 300 Kč/rok
rekreační objekt 500 Kč/rok

číslo účtu 19622301/0100

Variabilní symbol:
občané Valu 19 + číslo domu
občané Hamru 159 + číslo domu

tel. 608 154 336

Návštěvnost stránek

128209
val_footer.jpg